Algemene voorwaarden

Gebruiksrechten opdracht fotografie

Het auteursrecht van foto’s die gemaakt zijn door een freelance fotograaf in opdracht berust automatisch bij de freelance fotograaf. Dat wil zeggen dat het eigendom van de foto’s van de fotograaf is en dat de opdrachtgever een licentie wordt verleend voor het gebruik van de foto’s. Op deze pagina lees je wat die licentie precies in houdt.

Wat mag wel?

Ik werk royalty free vanuit de overtuiging dat het niet meer dan logisch is dat het werk dat ik voor een opdrachtgever maak, door die opdrachtgever zonder gedoe gebruikt mag worden. De opdrachtgever mag de foto’s dus zonder verdere vergoeding of tijdsbeperking voor elk doel gebruiken. Voorwaarde is wel dat de foto’s uitsluitend voor gebruik zijn in al de eigen media-uitingen van de opdrachtgever. Bijvoorbeeld online (website, social media), print (krant, magazine, boek, flyer) en fysiek (bedrijfsruimte, expositie).

Ook mogen de foto’s in een persbericht met betrekking tot de opdrachtgever worden meegestuurd. In dat geval mag de foto zonder verdere vergoeding aan mij of toestemming van mij door de betreffende pers worden gepubliceerd, mits de foto in de context van het persbericht wordt gebruikt. Het is niet de bedoeling dat de persorganisatie de foto gebruikt voor een ander doel dan het persbericht. De opdrachtgever dient zich ervan te verzekeren dat de persorganisatie dezelfde beperkingen krijgt opgelegd als de opdrachtgever zelf met betrekking tot het gebruik van de foto’s.

Ik behoud het recht om mijn foto’s te gebruiken voor mijn portfolio’s ter promotie van mijn werk.

Wat mag niet?

De opdrachtgever mag de foto’s niet doorleveren aan anderen. Als er een andere partij is dan de opdrachtgever die mijn foto’s graag wil gebruiken, dan kan deze partij met mij contact opnemen. Ik zal dan een schappelijk aanbod doen voor de foto’s. Uiteraard lever ik zelf de foto’s zonder toestemming van de opdrachtgever niet door aan andere partijen.

Toepassing van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor zover er geen andere afspraken zijn gemaakt. Wil je van deze voorwaarden afwijken, dan kunnen we daar onderling afspraken over maken. Die afspraken leg ik dan duidelijk vast in een offerte.

Op alle rechtsbetrekkingen van Frozen memories / Eveline Keuzenkamp zijn de Algemene Voorwaarden van de Dupho (Dutch Photographers) van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Rechtbank van Amsterdam onder nummer [66/2016]. Klik hier om de Algemene Voorwaarden als pdf te bekijken.