Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)


Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Frozen Memories persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking
hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede
op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.
De AVG schrijft voor dat Frozen Memories inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met
daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten
die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.
Frozen Memories zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel acteel is.

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Frozen Memories
Pablo Picassostraat 11 3059 VK Rotterdam
www.frozenmemories.nl
info@frozenmemories.nl

Frozen Memories verwerkt de volgende persoonsgegevens:
Algemene persoonsgegevens:

 •  achternaam
 •  voornamen
 •  geslacht
 •  geboortedatum
 •  geboorteplaats
 •  nationaliteit
 •  huwelijkse staat
 •  adres
 •  telefoonnummer
 •  e-mailadres
 •  IP-nummer
 •  domeinnaam
 •  bankrekeningnummer
 •  klantnummer/lidmaatschapsnummer
 •  factuurnummer
 •  BSN -nummer

Bijzondere persoonsgegevens:

 •  pasfoto of andere foto ter identificatie

Frozen Memories verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
a. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Frozen Memories met betrokkene heeft
gesloten;
b. Frozen Memories een wettelijke verplichting dient na te komen
c. een gerechtvaardigd belang van Frozen Memories, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen
van de producten en diensten van Frozen Memories aan betrokkene.

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 •  uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
 •  facturatie
 •  afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
 •  informatie over wijzigen producten en diensten
 •  marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
 •  telefonisch contact, e-mailcontact
 •  uitvoering wettelijke verplichtingen

Frozen Memories verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit
nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Frozen Memories blijft verantwoordelijk
voor deze verwerkingen.

Frozen Memories bewaart je persoonsgegevens voor eventuele latere correspondentie en heeft geen vastgestelde termijn voor het verwijderen van jouw persoonsgegevens

Frozen Memories gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website
naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website
optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content
kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen d at deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de
browser verwijderen.

Frozen Memories neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@frozenmemories.nl

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u
contact opnemen met Frozen Memories via info@frozenmemories.nl

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van
persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals
bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van
frozen Memories schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

About The Inshot

Lorem ipsum dosectetur adipisicing elit, sed do.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Nulla fringilla purus at leo dignissim congue. Mauris elementum.

Subscribe to our newsletter

Lorem ipsum dosectetur adipisicing elit, sed do.Lorem ipsum dolor sit amet.

Our Story video

banner image

We’re Social

Our Tweets